Gratis rådgivning &

konkurrencedygtig pris på den lovpligtige miljøscreening

Vi er eksperter i at udføre professionelle miljøscreeninger af bygninger inden nedrivning eller renovation.

Vil du have et uforpligtende tilbud
på miljøscreening af et hus eller større bygning?

Kontakt os

Miljøscreening – et lovkrav for miljøets skyld

En miljøscreening af en bygning er lovpligtig hvis…

  • Din renovering omfatter mere end 10 m2…
  • Din nedrivning resulterer i mere end 1000 kg materialer til bortskaffelse…

Miljøscreening og kortlægning er en grundig proces, hvor der tages prøver af alle potentielle skadelige materialer i en bygning, såsom maling, fliser og fuger.

Materialeprøver bliver analyseret på et laboratorium, hvor der testes for Asbest, PCB og metalpakken herunder bly, zink m.fl. i forhold til grænseværdier.

Resultaterne bliver præsenteret i miljøscreeningsrapporten.

Miljøscreeningsrapporten danner grundlaget for miljøsaneringen, hvor grænseværdierne dikterer hvordan de forurenede materialer skal bortskaffes.

Miljøscreeningsrapporten – din sikkerhed – dit overblik

Efter endt miljøscreening, analyse af materialeprøver og kortlægning udarbejdes en rapport hvori alle resultater, dokumentation og billedemateriale præsenteres.

Vi går meget op i at rapporten er veldokumenteret i både tekst og billeder, så det for myndighederne er ligesom at være der selv. Det letter sagsbehandlingen.

Miljøscreeningsrapporten udleveres til kunden.

Rapporten er bygherres og myndighedernes værktøj til næste skridt i renovering eller nedrivning. Rapporten er et vigtigt værktøj, når der skal indhentes tilbud på miljøsanering og nedrivning, idet omfanget for miljøsanering bliver belyst i rapporten.

Pris for miljøscreening

Vi rådgiver under hele processen og er yderst konkurrencedygtige på prisen.

Hos højen koster en miljøscreening af et almindeligt parcelhus typisk 8.000-12.000 kr. + moms.

Kontakt os, hvis du ønsker et godt tilbud til en fast pris.

Pris per prøve eller pris per analyse?

Vi har valgt at tage en pris per prøve, da vi derved kan give et meget præcist tilbud uden trælse overraskelser for kunden.

Andre på markedet tager en pris per analyse, men én prøve indeholder oftest mange analyser, hvorved prisen kan løbe løbsk.

PCB – en af de trælse

PCB er på listen “The dirty dozen” som en af de 12 miljøgifte der er specielt fokus på at fjerne.

Hvis du under en renovation eller nedrivning af en bygning, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, skal af med mere end 1000 kg materiale eller renovationen omfatter mere end 10 m2, så er miljøscreeningen, miljøsanering og korrekt bortskaffelse af forurenet byggeaffald et lovkrav på grund af risikoen for PCB. Lovkravet gælder også ved udskiftning af termoruder fra perioden.

Det formodes at PCB findes i op til 30% af større bygninger fra før 1977.

PCB i luften

Det formodes desuden at, der i et par procent af de større bygninger opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er så store koncentrationer af PCB at grænseværdierne i luften er overskredet og indeklimaet er sundheds skadeligt.

Det er muligt at undersøge luftens koncentration af PCB for at afgøre behovet for sanering.

Asbest – det er overalt

asbest

Asbest er en fællesbetegnelse for en række mineraler, der som fællesnævner er utrolig stærke, bøjelige og varmebestandige. Asbestfibre har været brugt i alt fra isolering, tage, facade- og lofts beklædninger, bremseklodser til biler og meget mere.

Asbest er farligt fordi det er så holdbart at kroppen ikke kan nedbryde fibrene, hvis først de har sat sig fast. Asbestfibre kan være helt ned til 1/1.000.000 mm store, hvilket betyder at de kan komme ud i de fineste forgreninger i lungerne, hvor de kan forårsage kræft og stenlunger.

Asbest blev brugt fra 1910 og indtil 1989, hvor det blev forbudt.

Sanering af asbest kræver særlig uddannelse og specielt sikkerhedsudstyr.

By Amiant (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Metaller

Bly, kviksølv, nikkel, zink, cadmium, kobber, chrom m.fl.. I store koncentrationer er de farlige for både helbred og miljø.

Metallerne har bl.a. været flittigt brugt i malinger.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud!

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på miljøscreening og kortlægning.

Du får udleveret den færdige miljøscreeningsrapport, som du kan bruge som udgangspunkt for tilbud på selve nedrivningen.

Ring til os på 75 86 30 66 eller send os en besked i formularen herunder.