Betalingsbetingelser
Højen Nedbrydning ApS har netto 8 dage som betalingsbetingelse til sine kunder. Højen Nedbrydning ApS sender faktura via mail, med mindre andet er aftalt med kunden.
Sidste rettidig betalingsdag er således fakturaens fremsendelsesdag plus 8 kalenderdage. Falder den sidste rettidig betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidig betalingsdag.
Du finder betalingsbetingelserne nederst på den faktura, du har modtaget fra Højen Nedbrydning ApS. Ved for sen betaling, bliver der pålagt en rentesats på 1,6% pr. mdr.

Salgs- og leveringsbetingelser
www.Hojen.as
Højen Nedbrydning ApS
Baunholtvej 39
7100 Vejle
TLF.: 75863066
CVR: 37458805
Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Højen Nedbrydning ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende tjenester. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Højen Nedbrydning ApS.
Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Højen Nedbrydning ApS

1. Anvendelse
1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Højen Nedbrydning ApS salg og levering af serviceydelser inden for miljøscreening, miljøsanering, nedbrydning og knusning.

2. Serviceydelser
2.1 De serviceydelser, som Højen Nedbrydning ApS sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.

3. Pris og betaling
3.1 Prisen for serviceydelserne følger Højen Nedbrydnings gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Højen Nedbrydning bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
3.2 Alle beløb på hjemmesiden er eksklusive moms.

4. Fortrydelse af køb/Påbegyndt arbejde
4.1 Så snart man har indgået en aftale om et samarbejde, og arbejdet er påbegyndt, forpligter man sig til i tilfælde af stop af samarbejde at betale 50% af den aftalte pris. Dette er for den tid, som Højen Nedbrydning har anvendt på opgaven.

5. Betaling
5.1 Kunden skal betale faktura i henhold til betalingsbetingelser anført på faktura for serviceydelser fra Højen Nedbrydning ApS, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
5.2 Standart betalingsbetingelserne er 8 dage fra faktureringsdagen.
5.3 Såfremt dette ikke sker, pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker sendt, samt 1,6% i rente, for hver påbegyndt måned.

6. Tilbud/Ordrer
6.1 Højen Nedbrydnings tilbud er gældende i 2 måneder fra den dato tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Højen Nedbrydning i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Højen Nedbrydning.
6.2 Ejer sørger selv for nedrivningstilladelse, med mindre andet er aftalt.
6.3 Ejer sørger for afbrydelse af el/vand/varme, samt at få opstillet byggestrøm, medmindre andet er aftalt.
6.4 Ved afbrydelse af kloak/afløb, udfører HØJEN dette. Bygherre/ejer sørger selv for godkendelsen, af kloakafbrydelsen iht. en autoriseret kloakmester.
6.5 Materialer, der var til stede ved besigtigelsen, tilfalder HØJEN, med mindre andet aftales.
6.6 Fældning og bortskaffelse af træer/buske er ikke med i tilbuddet. (dette Aftales særskilt.)
6.7 Evt. pålægning af køreplader er ikke inkluderet i tilbuddet. (dette aftales særskilt)

7. Færdigt produkt
7.1 Kunden er forpligtiget til selv at gennemgå opgaven, ved opgavens afslutning. Hvis kunden opdager fejl eller mangler, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal disse straks meddeles til Højen Nedbrydning ApS. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Højen Nedbrydning, kan disse ikke senere gøres gældende.

16. Kunde- & Privatlivspolitik
16.1 Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med Højen Nedbrydning, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne fremsende tilbud samt fakturering til dig.
Personoplysningerne registreres hos Højen Nedbrydning ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte ved Højen Nedbrydning ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.