Miljøsanering er en omhyggelig arbejdsgang, hvor alle forurenede byggematerialer fjernes, og afleveres til korrekt behandling hos myndighederne.

Miljøsaneringen udføres med specielt beskyttelsesudstyr og kontrollerede arbejdsgange, idet de forurenede byggematerialer indeholder farlige sundhedsskadelige stoffer.

Læs mere om miljøsanering her.