Miljørigtig nedrivning er en professionel nedrivning, hvor der tages hensyn til miljøet og ressourcerne.

  1. Alle forurenede byggematerialer afleveres til korrekt behandling hos myndighederne.
  2. Alle byggematerialer der kan genanvendes bliver genanvendt.
  3. Alle byggematerialer bliver sorteret og genbrugt, i så stort et omfang det er muligt.

Læs mere om hvordan vi genbruger her.