En miljøscreening af et hus eller bygning er en undersøgelse med det formål at identificere forurenede byggematerialer.

En miljøscreening af et hus eller bygning består af 3 processer.

  1. En besigtigelse og kortlægning af bygningen, hvor der tages prøver af potentielt forurenede byggematerialer.
  2. Prøverne analyseres på et laboratorium, for at bestemme indholdet af asbest, pcb, metaller og andre giftige stoffer. Der foretages ofte flere analyser af samme prøve, når der testes for forskellige giftstoffer.
  3. En rapport hvor kortlægningen, prøveresultaterne, behov for miljøsanering og relevant dokumentation tydeligt formidles

Læs mere om miljøscreeningen her.