FAQs

Hvad er miljørigtig nedrivning?

By |2017-09-26T12:00:37+02:00september 26th, 2017||

Miljørigtig nedrivning er en professionel nedrivning, hvor der tages hensyn til miljøet og ressourcerne. Alle forurenede byggematerialer afleveres til korrekt behandling hos myndighederne. Alle byggematerialer der kan genanvendes bliver genanvendt. Alle byggematerialer bliver sorteret og genbrugt, i så stort et omfang det er muligt. Læs mere om hvordan vi genbruger her.

Hvad er miljøsanering?

By |2017-09-26T11:58:47+02:00september 26th, 2017||

Miljøsanering er en omhyggelig arbejdsgang, hvor alle forurenede byggematerialer fjernes, og afleveres til korrekt behandling hos myndighederne. Miljøsaneringen udføres med specielt beskyttelsesudstyr og kontrollerede arbejdsgange, idet de forurenede byggematerialer indeholder farlige sundhedsskadelige stoffer. Læs mere om miljøsanering her.

Hvad koster en miljøscreening af et hus?

By |2017-09-26T11:58:42+02:00september 26th, 2017|

Prisen for en miljøscreening af et hus eller bygning varierer, afhængigt af antal af forurenede byggematerialer der er tilstede. Hos Højen tager vi en fast pris for besigtigelse, kortlægning og udarbejdelse af rapport og en fast pris per prøve. Hos andre i branchen tages der en pris per analyse, hvilket kan gøre at den samlede

Hvad er en miljøscreening?

By |2017-09-26T11:58:35+02:00september 26th, 2017||

En miljøscreening af et hus eller bygning er en undersøgelse med det formål at identificere forurenede byggematerialer. En miljøscreening af et hus eller bygning består af 3 processer. En besigtigelse og kortlægning af bygningen, hvor der tages prøver af potentielt forurenede byggematerialer. Prøverne analyseres på et laboratorium, for at bestemme indholdet af asbest, pcb, metaller

Hvordan er forløbet med nedrivning af et hus?

By |2017-09-26T12:00:28+02:00september 26th, 2017||

Nedrivning af et hus har 3 faser. Det er ikke nødvendigvis samme firma, der skal stå for alle 3 faser! Miljøscreening Det undersøges om der er forurenede byggematerialer. Miljøscreeningen er lovpligtig ved stort set alle nedrivninger. Læs mere om miljøscreening her. Miljøsanering Alle forurenede byggematerialer fjernes. Det er vigtigt at dette gøres korrekt, da de

Go to Top