Nedrivnings guide til dig, der skal til at rive ned.

Højen bryder ned, Højen nedbrydning

Hvis du skal renovere eller rive ned, skal du være opmærksom på reglerne omkring nedrivning, så du ikke begår nogle meget dyre og muligvis altafgørende fejl.

Her får du en nedrivnings guide, så du kan få helt styr på processen.

Trin 1 – Nedrivningstilladelse

Det første der skal gøres inden arbejdet kan begyndes er, at der skal søges efter en nedrivningstilladelse. Når denne tilladelse er givet fra kommunen, betyder det dog ikke at arbejdet kan begynde! Hvis nedrivningen omhandler et område på mere end 10 kvadratmeter eller frembringer mere end 1 ton affald, skal der gives tilladelse fra kommunens affald/genbrugs afdeling før arbejdet kan begynde. Her skal der bruges en miljøscreeningsrapport.

Trin 2 – Miljøscreening/miljøscreeningsrapport

En fejl som mange private danskere begår, når de vil lave en renovering eller nedrivning af hele eller dele af en bygning, er at de glemmer, at affaldet skal skaffes afvejen på den helt rigtige og miljøvenlige måde. Mange begår den fejl at afskaffe affaldet nemt og billigt gennem diverse genbrugspladser. Dette er en meget dårlig ide, da det kan resultere i straffe som fx bøder, nægtelse af nybyg eller i værste tilfælde fængsel, hvis man ikke kan påvise, hvor affaldet er blevet skaffet af vejen henne.

Ifølge Bekendtgørelsen om affald kapitel 13, som trådte i kraft i 2013, er det lovpligtigt, at hvis man planlægger en renovering eller en nedrivning, som vedrører mere end 10  kvadratmeter eller som frembringer mere end 1 ton affald, skal der laves en miljøscreening inden arbejdet kan begyndes.

Miljøscreening betyder, at bygningen, hvor renoveringen eller nedrivningen skal udføres, bliver tjekket igennem for skadelige stoffer som PCB, Chlorparaffiner, Bly, Metallerne (Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn), Kviksølv, Arsen, Litopone, PAH’er, Totalkulbrinter, Phtalater, Asbest m.m. Dette sker via indsamling af prøver på materialerne i bygningen. Når disse prøver er indsamlet, sendes de til analyse, som tager ca. 5 arbejdes dage. Herefter laves miljøscreeningsrapporten og indsendes til godkendelse ved kommunen, hvilket kan tage op til 14 dage.

Nedrivnings arbejdet må ikke påbegyndes før kommunens afdeling for affald/genbrug har godkendt tilladelsen hertil.

Trin 3 – Miljøsanering

Fjernelsen af materialer med miljøfarlige stoffer kaldes for miljøsanering.

Forefindes der miljøskadelige stoffer i bygningen, som er blevet påvist af miljøscreeningsrapporten, skal de fjernes inden nedrivningen kan påbegyndes. Dette gøres gennem Miljøsaneringen.

Miljøsaneringen foregår på den måde, at alle de miljøfarlige og skadelige stoffer, som er blevet rapporteret gennem miljøscreeningsrapporten, bliver fjernet fra bygningen og bortskaffet på den rigtige måde, så den er ren og klar til at blive revet ned i det konkrete omfang, det er ønsket.

Trin 4 – Nedbrydning/nedrivning

Når bygningen er ”ren”, altså når alle miljøfarlige materialer er fjernet fra bygningen, vil nedrivningen gå i gang. Her er det vigtigt, at de forskellige materialer, som bygningen er bygget op af, bliver sorteret og behandlet rigtigt, så materialerne kan genbruges og blive destrueret på den bedste og mest miljøvenlige måde.

Her er det vigtigt, at man ikke fjerner materialerne uhensigtsmæssigt og kører dem på den lokale genbrugsplads, da man skal kunne påvise, hvor materialerne er bortkommet, hvis man vil gøre sig forhåbning om at bygge nyt.

Trin 5 – Afmeld bygning

Når bygningen er fjernet, skal disse afmeldes til kommunen. Dette sker gennem kvalitetssikringsmaterialet, som skal indmeldes og godkendes.

Kan man ikke påvise, at materialerne fra nedrivningen er bortskaffet på den rigtige miljøvenlige måde, kan man blive nægtet godkendelse af nedrivningen. Dette betyder at man ikke kan få lov at bygge nyt på grunden. Herudover kan man også blive straffet med bøde eller i værste tilfælde blive politianmeldt og få fængselsstraf jf. bekendtgørelsen om affald kapitel 14, hvis bortskaffelsen ikke er sket korrekt. Det er derfor meget vigtigt, at disse materialer bliver bortskaffet på den rigtige miljøvenlige måde, så de kan blive genbrugt og skåne miljøet mest muligt.

Højen Logo